Follow4you
Iedereen doet er toe. Je mag er zijn!

Aanbod
Patronen/ blokkades doorbreken
Verwerken van ervaringen, teleurstellingen en verdriet
Sociale vaardigheden ontwikkelen en stimuleren van een positief zelfconcept en onzekerheden wegnemen
Sociaal/ motorisch competent zijn
Leren grenzen stellen
Ademtechniek/ ontspanningsoefeningen voor het welzijn van de jongere
Inzicht wat je tegenhoudt om uit je comfort zone te komen
Stimuleren van eigen talenten en kwaliteiten ontdekken

Persoonlijke coaching van kinderen of jong volwassen
In een traject van 4 sessies met het paard van een uur om de week, bied ik een persoonlijke coaching aan. Vooraf is er een intake en na de 1ste sessie kijken we welk traject bij je past. Na de 3de sessie ie er een gesprek, waarbij de 4de sessie optioneel is dat de ouder/ ouders of gezin voor een systemische coaching kunnen kiezen.
In een overgang (transitie) van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, de puberteit of bij verandering in het gezin kunnen onzekerheden/ spanningen ontstaan, door preventief en op een leuke manier met het paard in gesprek te gaan help ik laagdrempelig.
Je hoeft niets van paarden te weten en je hoeft ook niet op het paard te zitten. Het paard laat het zien!
Coachen met het paard, is erop gericht om weer beter in je vel te zitten. Er is bewust voor een traject gekozen, omdat inzichten/ ervaringen op verschillende vlakken tot uiting kunnen komen (bijv. sport/ tijdens vrijetijdsbesteding, door beter met teleurstellingen om te gaan, zelfbewust te worden). De coachee werkt op een laag/ stuk die hij aan kan, zodat hij de volgende stap kan oppakken. het paard laat zien wat er op dat moment nodig is en het kan liefdevol confronterend zijn.

Onderwijs op maat voor jongeren
Jongeren die niet naar school willen/ gaan, vang ik op. En in een veilige omgeving zoeken we  samen naar de talenten en ga ik in het tempo van de jongere de schoolvakken oppakken. In overleg met elkaar zoeken we weer aansluiting bij de school. In een intakegesprek kijken we wat mogelijk is. Via de gemeente kan er ook gekozen worden voor een hersteltraject, voor dit traject staat een bepaalde tijd waarin we aan de gemaakte doelen werken. "Sta stevig" training 
Is een blok van 4 lessen van een uur, die om de week gegeven worden. Leren kinderen van 7 t/m 11 jaar en jongeren van 12 t/m 15 jaar samen te werken, om gaan met hun emoties, grenzen aan geven, keuzes maken, zelfvertrouwen krijgen, zelfrespect, complimenten geven, feedback krijgen en omgaan met conflicten. Door grondwerk oefeningen met het paard, leren kinderen/ jongeren op een betere manier contact aan te gaan met de andere. Ze zitten lekkerder in hun vel, doordat ze luisteren naar hun gevoel. Kinderen krijgen handvatten aangereikt, voor sociale situaties, waardoor meer tijd en energie vrijkomt.

Succes- en faalangst training
In een blok van 4 lessen van ander half uur gaan we in een groep met jongeren aan de slag om succes- en faalangst te onderkennen en ermee leren omgaan.
Hoe kunnen we van onze oorspronkelijke spannende ervaring leren, zonder dat we op de rem gaan staan. Dit kan met het paard, maar zijn in de les ook momenten waar we niet met het paard werken.

Heb jij ook het gevoel te leven met de handrem erop; doe ik het goed, mag dat wel, hoe kan ik mezelf zijn? De workshop "Vol zelfvertrouwen naar de toekomst kijken" helpt je met het toelaten van succes, ergens voor staan, kiezen dat er ruimte is en genieten. 
Voor volwassenen is deze workshop zonder paard in het gezondheidscentrum de Hoef, maar kan ook met het paard.

Teamcoaching
Je team verder ontwikkelen, dit kunnen ook gelegenheidsteams zijn die een gezamenlijke interesse of doel hebben.
Ontwikkelen op het geheel en op de bij behorende competenties, maar ook op de schijnbaar individuele competenties van de teamleden.
Relaties tussen teamgenoten bevorderen
Samenwerken
Efficiënter werken
Wie heeft welke natuurlijke rol
Communicatie binnen het team verbeteren
Door systemisch te werken met teams en paarden kijk je naar de organisatie als levend systeem. Is er binding, is er een plek  voor iedereen en welke patronen laten zich zien bij verandering.

Opstelling
Door systemisch te werken met paarden kan er op onbewust niveau ervaren worden wat gevangen/ klem zit in het systeem. De paarden en representanten geven informatie die inzicht kunnen geven of iets kan worden verwerkt.
De cliënt dient een vraagstuk in, waarover hij helderheid wil krijgen. De representanten worden uit de groep gekozen en in de ruimte gezet, die kenmerkend is voor de verhoudingen. Zo ontstaat er een levend schilderij die vanzelf in beweging komt. Het paard reageert altijd in het nu, op wat aanwezig is, wie of wat wordt buiten gesloten of er balans is tussen het geven en het nemen. Het paard reageert op de energie van het systeem, ook voor de representant kan er in het persoonlijk systeem iets resoneren. En het is mooi om erbij stil te staan.

Workshops/Traject "gezonde levensstijl"
Preventie en reductie langdurig arbeidsverzuim
In een traject gaan we met elkaar op zoek naar waar jouw comfort zone precies voor staat en kijken we naar wat jou tegenhoudt om de eerste stap te zetten naar een minder stress vol leven. Elke verandering begint namelijk altijd met bewustzijn over de situatie waarin jij je bevindt. Vervolgens kijken we naar jouw specifieke thema om verder uit te werken. Mocht je bang zijn voor paarden, dan bestaat er bijna geen mooier manier om de eerst stap uit je comfort zone te doen en het werken met het paard te ervaren.
Door te aarden bij het paard wordt cortisol verlaagd. Door in de natuur te werken heeft het een positief effect op ons mentaal welzijn. Door een gezonde levensstijl te ontwikkelen en beter met stress om te gaan, ga je lekkerder in je vel zitten.
Een traject van 4 sessies kost 400,00 euro.
Werken met een groepje van 4 personeelsleden kost het 250,00 uur.
Een sessie van een uur kost 95,00 euro
De coaching kan worden voort gezet in een maandelijks follow-up.

Locatie: Nijemirdum, De Hege Bouwen 13, 8566 JB
            Friesland
            Locatie in overleg

Tip: Kleding in laagjes en trek stevige laarzen/ schoenen aan die vies mogen worden
Aanmelden: Bel of stuur een mail naar info@follow4you.nl


Paardencoaching is een unieke manier om te leren en te ervaren.

"De motorische handelingen is de bakermat van de geest" Sir Charles Sherrington (Nobelprijswinnaar)